Deutsch
English
Espanol

Corea

Young In Scientific Co., Ltd.


Young-Wha Bldg. 547
Shin Sa-Dong, Kang Nam-Ku
Seoul, 135-890
Korea
Phone: +82 2 -  5 19 73 00
Fax: +82 2 -  5 19 74 00
E-mail: younginc@chollian.net
Web: http://www.youngin.com/